Polityka Prywatności

Polityka prywatności https://verditherapy.eu

1. Administratorem danych osobowych jest firma Kaja Krajniak KADOA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Dmowskiego 17F/18, 50-203 Wrocław , NIP: 8982241398, REGON: 369463560.
2. Dane osobowe Użytkownika gromadzone przez Administratora to: a. imię i nazwisko b. adres mailowy c. numer telefonu
3. Dane osobowe gromadzone przez Administratora to dane mające na celu: a. odpowiednie świadczenie usług dostępnych za pośrednictwem strony internetowej https://verditherapy.eu (newsletter, formularz kontaktowy, przesyłanie własnej opinii o terapii)
b. przesyłanie przez Operatora (za uprzednią zgodą) wiadomości – w tym także tych zawierających informacje handlowe i marketingowe.
4. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym dla realizacji celów wymienionych powyżej. Dane nie są przekazywane żadnym innym podmiotom, oprócz tych które posiadają do tego stosowną legitymację prawną.
5. Użytkownikowi przysługuje prawo do: a. przejrzystej komunikacji i informacji na temat udostępnionych danych, b. dostępu do udostępnionych danych, w tym do ich wglądu i nanoszenia poprawek, c. usunięcia danych d. ograniczenia przetwarzania danych e. przenoszenia danych f. sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych. 6. Użytkownikowi przysługuje prawo uzyskania od Administratora kopii danych, które go dotyczą. Informacja ta może zostać udzielona drogą elektroniczną na adres e-mail krajniakaja@o2.pl
7. Użytkownikowi przysługuje prawo do informacji na temat: a. celów przetwarzania b. kategorii danych osobowych c. odbiorców lub kategorii odbiorców, którym zostały udostępnione dane d. planowanego okresu przechowywania danych e. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 8. Dane użytkownika są chronione przez informatyczne systemy zabezpieczeń Operatora.
9. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Użytkownik może kontaktować się drogą mailową pod adresem:
krajniakaja@o2.pl.